top of page
Onderwijs

Aanmelden Primair Onderwijs 

Onder de Stichting Protestants Christelijk Onderwijs Aruba vallen twee scholen primair onderwijs. Primair onderwijs wil zeggen dat de scholen zowel kleuter- als basisonderwijs aanbieden.

 

Onze stichting is de enige stichting op Aruba die lesgeeft met het Nederlands als instructietaal. Deze bijzondere situatie is een recht dat  wij toegekend hebben gekregen door de Arubaanse overheid doordat  meer dan 50% van onze leerlingen Nederlands als moedertaal heeft. Dit is in lijn met de UNESCO rechten van het kind:

Onderzoek toont aan dat onderwijs in de moedertaal een sleutelfactor is voor inclusie, en dat het ook de academische prestaties verbetert. Gebruik van de moedertaal van het kind helpt namelijk een sterke basis te leggen voor verdere ontwikkeling. Ieder kind heeft daarom vanaf de vroegste jaren recht op onderwijs in de moedertaal, vindt Unesco.

Doordat onze kinderen net als alle andere kinderen op het eiland in een meertalige omgeving opgroeien bieden wij naast ons eigen Papiamento ook Spaans en Engels als vreemde talen aan op onze scholen.

Onder onze stichting vallen 2 scholen voor primair onderwijs:

 • De Mon Plaisir School in Oranjestad

 • De Graf von Zinzendorf School in San Nicolaas


 

De aanmeldprocedure voor de eerste kleuterklas

Wat moet u doen? 

 

 1. Online aanmelden  

U vult het online aanmeldingsformulier in. Let op! Bij het invullen van dit formulier dient u de volgende documenten digitaal (in png, jpg of pdf) paraat te hebben om te uploaden : (de dikgedrukte documenten zijn verplicht):

 

 • Een recente pasfoto van uw kind

 • Protestants Christelijk doopbewijs of certificaat van geloofsbelijdenis van de ouder(s) ( indien van toepassing)

 • Protestants Christelijk doopbewijs van kind (indien van toepassing)

 • Uittreksel uit bevolkingsregister (afl.5 papier)

 • AZV kaart/print-out screenshot AZV app of particulier verzekeringsbewijs

 • Paspoort / ID-kaart kind + ouder (s)

 • Bewijs van voogdijschap (trouwboekje of uittreksel van Gerecht in Eerste Aanleg indien mogelijk)

 

Alle gegevens dienen naar waarheid te worden ingevuld. Na de aanmelding kunnen geen wijzigingen worden aangebracht. Onjuiste gegevens maken de aanmelding ongeldig.


 

    2. Lever het volledig ingevulde formulier, uitgeprint en ondertekend (in tweevoud) in bij op de aanmeldingsdatum van uw voorkeursschool  (de Graf von Zinzendorf of de Mon Plaisir)

Een exemplaar blijft bij uw voorkeursschool, het tweede exemplaar is voor SPCOA.

Bij het inleveren van dit formulier is het verplicht uw kind mee te nemen zodat wij uw kind kunnen leren kennen.

 • Mon Plaisir School = 26 oktober 2023 (6PM - 8PM)

 • Graf von Zinzendorf = 16 november 2023 (tijdstip wordt nog bekendgemaakt)


 

     3. Een plaats krijgen op uw voorkeurssschool

*Na de inleverdatum op 26 oktober en/of op 16 november 2023 wordt er op 31 januari 2024 een mail verzonden waarin u te weten komt of uw kind een plek heeft gekregen op uw voorkeursschool.

 

Als uw kind op uw voorkeursschool wordt uitgeloot, komt het alleen in aanmerking voor onze andere SPCOA school als u dit op het aanmeldformulier heeft aangegeven.

(Zie vraag 3, sectie 2 van het aanmeldingsformulier)

*Op dit moment zijn de aanmeldingen gesloten. Houd deze pagina in de gaten voor meer informatie in de toekomst.

 

 

bottom of page